De boodschap van ziek zijn

Ziek zijn is informatie van het lichaam. Of je het nu hebt over griep, door je rug gaan of apneu. Ik neem het woord ziek nu even heel breed voor het gemak. Het kan natuurlijk ook gaan om een kleine aandoening.

Ik geef het toe, zo op het eerste oog lijkt dat heel raar. Maar uiteindelijk is ziek zijn de manier van het lichaam om aan te geven dat er iets niet goed gaat.

Soms is het heel duidelijk waar het vandaan komt en soms is niet altijd even makkelijk om te achterhalen wat er niet goed gaat. Het kan dan best een zoektocht worden.

Helaas zijn veel mensen ook alleen maar bezig met het weghalen van het symptoom.

Slaapapneu kan informatie van het lichaam dat er iets in het leven aan verandering toe is. Uiteraard biedt de reguliere zorg voldoende alternatief om het symptoom apneu weg te halen.

Alleen is er nog niets gedaan met de informatie van het lichaam. Het probleem wat je lichaam daadwerkelijk veranderd wilt hebben is er nog steeds!

In het geval van apneu ontstaan er adem stops doordat het lichaam teveel lucht wilt inademen in een korte tijd door een smalle buis (je luchtwegen).

Door de enorme luchtverplaatsing ontstaat er een te groot luchtdrukverschil tussen binnen en buiten het lichaam, waardoor de luchtwegen dicht klappen. En zo krijg je een ademstop.

Het teveel lucht inademen is mogelijk een gevolg omdat het stress-systeem van het lichaam te veel geactiveerd is.

Je kan het symptoom apneu dus wel weghalen, maar het probleem van een overactief stress-systeem is er nog.

Als je de apneu als informatie bekijkt, weet je dat je een manier moet zien te vinden om je stress-systeem te deactiveren. Bijvoorbeeld met ademhalingstherapie!

Met ademhalingstherapie kan je de gewoonte van teveel ademen doorbreken en daarmee het stress-systeem tot rust brengen. Hierdoor verdwijnt uiteindelijk de apneu. Het probleem is bij de wortel aangepakt.

Het vraagt misschien een andere manier van kijken. Maar het is wel een manier van kijken die je eigenaarschap geeft over jezelf.

Wat vertelt jouw lichaam?

The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.” – Captain Jack Sparrow